Modelem řízený vývoj apliakcí

Většina odborníků na informační technologie se shoduje v tom, že stávající postupy užívané při vývoji softwaru nepřinášejí takové výsledky, jaké se od nich očekávaly. Nízká kvalita aplikací, obtížná údržba a rozvoj stávajících řešení a nedostatečné zhodnocení již vyvinuté funkčnosti nás dovedly k úvahám nad způsoby aktivního zachycení architektury a návrhu aplikací a automatizace některých rutinních vývojových procesů.

V rámci tohoto školení se seznámíte s problematikou modelem řízeného vývoje aplikací (MDSD) a možnostmi jeho praktického uplatnění při vývoji současných podnikových aplikací. Přednášející také představí konkrétní řešení modelem řízeného vývoje podnikové aplikace založené na jazyce XML a technologii XSLT, které nevyžaduje pořizování nákladného software, neklade zásadní nároky na infrastrukturu a je schopno růstu dle aktuálních potřeb softwarového projektu s minimem vynaloženého úsilí.

Toto školení je základním krokem na cestě za plným ovládnutím mocných prostředků, které nám modelem řízený vývoj softwaru nabízí. Na základě ohlasů a dle přání účastníků tohoto školení následně zpracujeme další témata zaměřená na jednotlivé dílčí oblasti této rozsáhlé a velmi zajímavé problematiky (např. modelování databázových struktur, procesů aplikační logiky, prvků uživatelského rozhraní, apod.).

Praktický modelem řízený vývoj podnikových aplikací

Informace o termínech: MRV1