Práce s relačními databázemi

Relační databáze představují v současnosti standardní prostředí pro ukládání a zpracování dat podnikových aplikací. Umět je efektivně využívat je jedním z klíčových požadavků, které administrátoři, vývojáři aplikací a pracovníci provádějící zpracování důležitých podnikových dat musí bezpodmínečně splňovat. Tento seriál má za úkol seznámit posluchače s komplexní problematikou práce s relačními databázovými systémy. V rámci celého seriálu je kladen důraz na dostatek příkladů a samostatná praktická cvičení.

Úvod do jazyka SQL

Informace o termínech: SQL1

Složitější prvky jazyka SQL

Informace o termínech: SQL2

Analýza a návrh relačních databází

Informace o termínech: SQL3

Programování databází v jazyce Transact-SQL

Informace o termínech: SQL4

Základy administrace databázového serveru MS SQL 2008 R2

Informace o termínech: SQL5