Vize

Když jsem se, ještě jako malý kluk, začal zajímat o počítače, byly jejich možnosti nepatrným zlomkem možností těch současných. Byly to vlastně takové větší kalkulačky. Dosud mne však nepřestává fascinovat důvtip tehdejších konstruktérů a programátorů, kteří i přesto dokázali vytvářet velice elegantní a funkční řešení.

Doba však pokročila. Počítače nám od té doby vyrostly a dokáží dnes věci, které by tehdy předvídal jen málokdo. Setkáváme se s nimi denně, doslova na každém kroku, a i přes svou složitost se používají překvapivě jednoduše.

S tvorbou počítačových řešení je to překvapivě jinak. Ačkoliv nároky na jejich uživatele klesají, požadavky na jejich tvůrce rostou. Například paleta dostupných vývojových nástrojů a technologií se rozrostla do takové šíře, že jen vybrat z nich ty vhodné prostředky je problémem samo o sobě. To je jedním z důvodů, proč současná řešení na funkčnosti a eleganci často ztrácejí.

Mou vizí proto je poskytovat Vám takové služby, aby Vaše počítačová řešení na funkčnosti ani eleganci neztrácela, ale naopak – aby rostla společně s Vaším byznysem a jeho požadavky!